Tel: 0346-230 60, 232 50

Integritetspolicy

Köinge Lantmäns integritetspolicy
Så skyddar vi dina personuppgifter
På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på Köinge Lantmän sparar och varför vi gör det. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.
Denna integritetspolicy beskriver Köinge Lantmäns behandling av dina personuppgifter och gäller när du handlar i Köinge Lantmäns butik eller på annat sätt är i kontakt med oss.
Köinge Lantmän ansvarar för dina uppgifter
Köinge Lantmän, orgnr: 749 000-0739, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
Så skyddar vi Dina uppgifter
Köinge Lantmän värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.
Så får vi Dina uppgifter
Vid tillfällen som till exempel, offertförfrågan, upplägg av fakturakund innebär det att du lämnar någon form av information till Köinge Lantmän. Ibland händer det också att vi får personuppgifter från andra källor än dig själv. Detta kan till exempel användas för kreditupplysning, fakturering eller kontakt via mail eller telefon. Vi får även uppgifter om Dig via Facebook.
Exempel på uppgifter som vi hanterar
Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer.
Så använder vi dina uppgifter
Köinge Lantmän behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Helt enkelt för att ge dig god service och veta hur vi kommer i kontakt med dig om något oförutsett uppstår och vid fakturautskick mm.
I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.
Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av Köinge Lantmän. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Köinge Lantmän.
Så länge sparar vi dina uppgifter
Köinge Lantmän sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra åtagande dock längst 7 år som bokföringslagen kräver.
Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
Köinge Lantmän Östervägen 9 311 61 Ullared.
Om dina uppgifter hos Köinge Lantmän är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.
Överföring till tredje land
Köinge Lantmän överför aldrig dina personuppgifter länder utanför EU/EES.
 
 

Vi arbetar mot företag såväl som privatpersoner. Inriktningen är produkter inom lantbruk, trädgård, maskin, husdjur och bygg med kapacitet att fungera som en mindre brädgård. Med skarp produktkunskap och näsa för problemlösning hjälper vi er att hitta rätt i urval och hela paket. Har vi inte varan i lager, beställer vi gärna eller guidar dig vidare i rätt riktning